Etický kodex

Rádi bychom vám předložili základní principy etického jednání, jejichž dodržování učiní naši společnou práci příjemnější a usnadní vytvoření kvalitních, produktivních a spolehlivých vztahů. Tyto etické normy jsou odrazem našich morálních hodnot a měly by vymezit chování našich

Distributorů, Partnerů a Registrovaných zákazníků. Věříme, že se Etický kodex pro vás stane smysluplným posláním při rozvíjení a budování EC COSMETICS a budete spolu s námi sdílet naše hodnoty směřující ke společnému cíli.

 

Vaše EC COSMETICS Europe s.r.o.

 1. Působnost Etického kodexu a vymezení pojmů 
 1. a) mezi společností EC COSMETICS a Distributorem (registrovaným zákazníkem EC COSMETICS
 2. b) mezi Distributory navzájem, a registrovanými zákazníky EC COSMETICS
 3. c) mezi Distributorem a zákazníkem, a registrovaným zákazníkem EC COSMETICS
 4. d) vznikající při propagaci a prodeji Produktů.
 1. Vztahy mezi společností EC COSMETICS a Distributorem (registrovaným zákazníkem EC COSMETICS)

 

 1. Vztahy mezi Distributory navzájem a budování Sítě Distributora
 1. Vztahy mezi Distributorem nebo registrovaným zákazníkem EC COSMETICS a zákazníkem (případně dalšími třetími osobami)
 1. Prezentace Produktů
 1. Prodej Produktů
 1. Důsledky porušení Etického kodexu

 

Etický kodex nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

Potresti essere interessato