Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX

Radi by sme vám predložili základné princípy etického konania, ktorých dodržovanie spraví našu spoločnú prácu príjemnejšou a uľahčí vytvorenie kvalitných, produktívnych a spoľahlivých vzťahov. Tieto etické normy sú odrazom našich morálnych hodnôt a mali by vymedziť správanie našich Distribútorov, Partnerov a Registrovaných zákazníkov. Veríme, že sa Etický kódex pre vás stane zmysluplným poslaním pri rozvíjaní a budovaní EC COSMETICS a budete spolu s nami zdieľať naše hodnoty smerujúce k spoločnému cieľu.

 

Vaše EC COSMETICS Europe s. r. o.

 1. Pôsobnosť Etického kódexu a vymedzenie pojmov 
 1. a) medzi spoločnosťou EC COSMETICS a Distribútorom (registrovaným zákazníkom EC COSMETICS)
 2. b) medzi Distribútormi navzájom, a registrovanými zákazníkmi EC COSMETICS
 3. c) medzi Distribútorom a zákazníkom, a registrovaným zákazníkom EC COSMETICS
 4. d) vznikajúce pri propagácii a predaji Produktov.
 1. Vzťahy medzi spoločnosťou EC COSMETICS a Distribútorom (registrovaným zákazníkom EC COSMETICS)

 

 1. Vzťahy medzi Distribútormi navzájom a budovanie Siete Distribútora
 1. Vzťahy medzi Distribútorom alebo registrovaným zákazníkom EC COSMETICS a zákazníkom (prípadne ďalšími tretími osobami)
 1. Prezentácia Produktov
 1. Predaj Produktov
 1. Dôsledky porušenia Etického kódexu

 

Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

Mohlo by Vás zaujímať